KONSTRUIRANJE - DIZAJN PROIZVODA - RAZVOJ PROIZVODA

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (R&D) PROIZVODA

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (eng. Research and Development, R&D) PROIZVODA kompleksan je proces otkrivanja potreba, mogućnosti i ograničenja, te ponude niza potencijalnih rješenja od kojih se odabirom onih najoptimalnijih dolazi do finalnog proizvoda koji zadovoljava sve postavljene kriterije. To rješenje se tada može pretvoriti u vrlo uspješan proizvod. Funkcionalnost, kvaliteta, ergonomija, cijena, dizajn, izbor materijala, tehnologičnost, lakoća sastavljanja i servisiranja, minimalni utrošak materijala, životni vijek proizvoda, zbrinjavanje otpadnog proizvoda, samo su neki od najčešćih pitanja tijekom razvoja proizvoda. Ovdje spada i cjelokupno upravljanje životnim vijekom proizvoda (eng. PLM, Product Lifecycle Management).

više...

DIZAJN PROIZVODA

Produkt dizajn, dizajn proizvoda, industrijski dizajn (design) sinonimi su za proces oblikovanja proizvoda. Dizajn proizvoda spada među prve filtre koji kupci primjenjuju kod odabira proizvoda. Dizajn proizvoda i njegovog pakiranja privlači interes kupca i tu se pruža prilika ostalim karakteristikama proizvoda poput funkcije, kvalitete i cijene da kupca primame i potaknu ga na kupnju baš tog proizvoda. Grubo gledano, dizajn proizvoda je njegov oblik, boja, materijal i tekstura. No, dizajn proizvoda nije samo njegova vanjština, to je zapravo cjelokupan proizvod. Svi sastavni dijelovi proizvoda moraju biti dizajnirani da bi uopće imali svrhu. Uspješno dizajniran proizvod zadovoljava sve zahtjeve postavljene pred njega, od funkcijonalnosti do vizualnog utiska.

više...

KONSTRUIRANJE PROIZVODA - CAD/CAE

Konstruiranje proizvoda često je i najopsežniji segment razvoja proizvoda. To je proces stvaranja oblika proizvoda dodajući mu funkcionalnost, ograničenja i karakteristike. Na složenijim proizvodima dodavanje neke funkcije ili rješavanje nekog problema na jednom djelu obično stvara barem još jedan novi problem na tom istom, ili pak nekom sasvim drugom dijelu. Mi koristimo najmodernije parametarske 3D CAD alate za konstruiranje proizvoda i s njima baratamo besprijekorno. Oni nam omogućuju da parametarski radimo promjene na nekom djelu i da uživo pratimo utjecaj tih promjena na ostalim dijelovima. Osim samog konstruiranja, modernim CAD/CAE alatima provjeravaju se i analiziraju sile i naprezanja u dijelovima i sklopovima kako ne bi bilo slabih karika.

više...

IZRADA PROTOTIPA

Tek nakon izrade funkcionalnog prototipa proizvod se može opipati i doživjeti. Testiranjem prototipa analizira se jesu li svi zahtjevi i detalji postavljeni tijekom razvoja riješeni i zadovoljava li sve standarde, norme i propise. Bez izrade funkcionalnog prototipa teško je ocijeniti kvalitetu proizvoda, posebice njegovu ergonomiju. Danas izradu funkcionalnog prototipa 3D printeri uvelike olakšavaju, pogotovo za dijelove kompleksne geometrije, koji će se proizvoditi brizganjem plastike ili lijevanjem. No, osim isprintanih dijelova bitno je brzo dobaviti i sve ostale komponente neophodne za funkcioniranje prototipa. Tek nakon sklapanja potpuno funkcionalnog prototipa može započeti sljedeća faza u razvoju proizvoda, testiranje.


više...

NABAVA I KONTROLA KVALITETE

Ovisno o vrsti proizvoda te njegovoj složenosti i broju dijelova, na međunarodnom tržištu odabiru se dobavljači koji mogu zadovoljiti sve kriterije, te isporučiti robu zadane kvalitete, u roku, sa zadovoljavajućom cijenom. Nakon odabira odgovarajućeg dobavljača, radi se probna serija. Detaljna analiza probnih djelova i testnih uzoraka nužna je kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i na vrijeme uklonili eventualni nedostaci. U tome uvelike pomažu moderni mjerni uređaji i 3D skeniranje proizvoda te njegovo mjerenje i analiza. Na posljetku se pristupa izradi serijskog alata, na kojem se ponavlja probna serija, te se nakon autorizacije serijskog proizvoda, izrađuje cjelokupna serija.

više...

PODUZETNICI, INOVATORI, STARTUP-I

Imate ideju za novi ili bolji proizvod?
Prepoznali ste neiskorištenu priliku na tržištu?
Imate nerješiv problem tehničke prirode?
Sanjate vlastiti proizvod na policama?
Znamo kako vam je i mi vam možemo pomoći.

Vaš je proizvod zastario?
Više se ne prodaje kao nekad?
Možda je vrijeme da ga osvježite, da ga ponovno učinite modernim i privlačnim.

Imate izum?
Želite ga zaštiti i patentirati?
Kontaktirajte nas.

 

više...

O NAMA

Multiplico je tvrtka s dugogodišnjem iskustvom u razvoju novih proizvoda, razvoju i proizvodnji industrijskih strojeva; ručnih, električnih i benzinskih alata i strojeva, te široke palete proizvoda. Imamo jedinstveno iskustvo u razvoju, proizvodnji, prodaji, distribuciji i servisu na međunarodnom tržištu. Osim vlastitih snaga, imamo široku mrežu suradnika na gotovo svim relevantnim područjima nužnim za uspješno lansiranje široke palete proizvoda.

Naš je cilj pomoći poduzetnicima lansirati njihov proizvod što brže i što kvalitetnije.

Naziv projekta

Nabavom stroja za proizvodnju malih serija stvaranje nove vrijednosti i jačanje konkurentnost tvrtke Multiplico d.o.o.

Kratki opis projekta

Dana 15.06.2018. tvrtka Multiplico d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.06.0621. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nabavom stroja za proizvodnju malih serija stvaranje nove vrijednosti i jačanje konkurentnost tvrtke Multiplico d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. - 2020., temeljem Poziva „E-impuls“ referentne oznake KK.03.2.1.06.

Ciljevi projekta

Nabavom stroja za proizvodnju malih serija stvoriti dodatnu vrijednost i povećati konkurentnost tvrtke Multiplico d.o.o.

Povećanim obujmom posla generiranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Očekivani rezultati projekta

Nabavom stroja za proizvodnju malih serija povećanje produktivnosti iprihoda tvrtke Multiplico d.o.o.

Povećanim obujmom posla generiranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih

Ukupna vrijednost projekta:

364.387,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva):

247.783,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

od 18.6.2018. do 18.1.2019.

Kontakt osoba za više informacija: bacc.ing.inf. Inoslav Šolić, direktor (tel. +385 1 5525 041, e-mail: info@multiplico.hr).

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Multiplico d.o.o.

KONTAKT

Multiplico d.o.o.

OIB 05105346687

Javorska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel/fax: +385 1 5525 041

e-mail: contact@multiplico.eu

www.multiplico.eu